Kiến thức chuyên ngành

Hình ảnh tin tức Thông tư 10/2021/TT-BTNMT

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

Hình ảnh tin tức 7 lưu ý trong hoạt động xử lý nước thải y tế

Nước thải y tế có tính chất độc hại và ô nhiễm do chứa các chất hóa học, tác nhân sinh học và hàm lượng hữu cơ cao. Việc xử lý nước thải y tế là cần thiết để đảm bảo an toàn môi trường và sức khỏe công cộng.

Hình ảnh tin tức 6 lưu ý thiết kế hệ thống xử lý nước thải ngành dệt nhuộm

Nước thải từ ngành dệt nhuộm có đặc thù riêng do chứa nhiều chất hữu cơ, hóa chất và màu sắc. Đây là một ngành công nghiệp tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, vì vậy xử lý nước thải dệt nhuộm là yêu cầu bắt buộc, được quy định rõ ràng trong các chế tài pháp luật của nhà nước. FEC sẽ chia sẻ những thông tin cơ bản trong bài viết bên dưới.

Hình ảnh tin tức Quan Trắc Môi Trường Không Khí Xung Quanh Là Gì?

Không khí xung quanh là không khí ngoài trời mà con người, thực vật, động vật hoặc vật liệu có thể tiếp xúc với nó. Lập báo cáo quan trắc môi trường không khí theo Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hotline tư vấn

 0356 541 516