Kiến thức chuyên ngành

Hình ảnh tin tức 5 lưu ý khi xây dựng trạm quan trắc không khí môi trường xung quanh

Trạm quan trắc không khí có vai trò cung cấp các thông số môi trường, đánh giá tình trạng chất lượng không khí, đưa ra cảnh báo môi trường kịp thời, đảm bảo sức khoẻ cộng đồng. Trong bài viết dưới đây, FEC chia sẻ các kiến thức liên quan đến xây dựng trạm quan trắc không khí.

Hình ảnh tin tức Giải pháp xử lý khí thải ngành nhiệt điện hiệu quả cao

Khí thải từ quá trình sản xuất điện sẽ chứa các chất gây ô nhiễm như khí thải CO2, SO2, NOx và hạt bụi, góp phần vào hiện tượng nhiễm bẩn không khí, ô nhiễm nước và ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Xử lý khí thải nhiệt điện sẽ giảm thiểu lượng chất gây ô nhiễm thải ra môi trường, đảm bảo sự bền vững và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng và hệ sinh thái. Trong bài viết dưới đây, FEC sẽ cung cấp các thông tin và giải pháp liên quan tới xử lý khí thải nhiệt điện.

Hình ảnh tin tức Công nghệ xử lý khí thải lò hơi: Giảm ô nhiễm và tăng hiệu suất năng lượng

Xử lý khí thải lò hơi có thể giúp tăng hiệu suất năng lượng của quá trình lò hơi. Quá trình xử lý có thể loại bỏ chất ô nhiễm trong khí thải, làm giảm sự cản trở và tăng khả năng truyền nhiệt trong hệ thống lò hơi, từ đó giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và tăng hiệu suất hoạt động. Hãy cùng môi trường FEC tìm hiểu kiến thức thông qua bài bên dưới.

Hình ảnh tin tức 7 Lưu ý khi quan trắc không khí định kỳ cho doanh nghiệp

Dữ liệu quan trắc không khí giúp doanh nghiệp đánh giá tình trạng không khí có đạt theo tiêu chuẩn pháp luật hay vượt qua các tiêu chuẩn và ngưỡng cho phép của các chất như NO2, O3, PM2.5, PM10 và CO. Thông qua bài viết dưới đây, môi trường FEC sẽ chia sẻ các kiến thức liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường không khí để doanh nghiệp nắm vững tránh vi phạm các quy định pháp luật.

Hình ảnh tin tức 4 vấn đề về xử lý khí thải cần được quan tâm

Xử lý khí thải công nghiệp là cần thiết để bảo vệ môi trường, sức khỏe con người, tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường hiệu quả sản xuất. Điều này đồng thời cũng đóng góp vào bảo vệ môi trường và sự bền vững của hệ thống sản xuất công nghiệp

Hình ảnh tin tức 6 lưu ý thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt gây ra ô nhiễm nguồn nước ngầm, ô nhiễm đất, gián tiếp gây ô nhiễm không khí, gây suy giảm chất lượng nước cũng như ảnh hưởng tới sức khoẻ con người và môi trường sống của sinh vật. Để giảm thiểu tác hại xấu của nước thải sinh hoạt cần xây dựng các hệ thống xử lý nước thải nhằm loại bỏ các chất gây hại trước khi xả thải. Trong phạm vi bài biết dưới đây, FEC sẽ chia sẻ các kiến thức liên quan tới hoạt động xử lý nước thải tuân thủ theo đúng quy định pháp luật.

Hình ảnh tin tức 5 lưu ý trong xử lý nước thải chăn nuôi

Xử lý nước thải chăn nuôi là quá trình quan trọng để giảm tiềm ẩn các tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người. Trong phạm vi bài viết dưới đây, FEC sẽ chia sẻ các lưu ý trong hoạt động xử lý nước thải chăn nuôi trước khi thải ra môi trường.

Hình ảnh tin tức Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 28:2010/BTNMT về nước thải y tế do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN 28:2010/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hotline tư vấn

 0967684885