QCVN Áp Dụng Cho Không Khí Xung Quanh Là Gì?

Việc đánh giá chất lượng không khí xung quanh cần được dựa trên các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ tài nguyên môi trường ban hànhĐịnh nghĩa không khí xung quanh


Không khí xung quanh là không khí ngoài trời mà con người, thực vật, động vật hoặc vật liệu có thể tiếp xúc với nó. 


Tại sao phải quan trắc môi trường không khí xung quanh? 

Mục tiêu của quan trắc môi trường không khí xung quanh là thu thập thông tin sau đó đánh giá chất lượng không khí trong một khu vực cụ thể. Quan trắc môi trường không khí được thực hiện nhằm đo lường và giám sát các thành phần và chỉ số liên quan đến không khí, như các chất gây ô nhiễm, khí thải, bụi mịn, khí nhà kính và các khí độc hại khác. Dưới đây là một số mục tiêu của việc quan trắc môi trường không khí xung quanh:


Đánh giá chất lượng không khí


Mục tiêu chính của quan trắc môi trường không khí là đánh giá chất lượng không khí trong khu vực quan tâm. Bằng cách đo lường và theo dõi các thành phần ô nhiễm, như khí NO2, SO2, CO, O3, PM2.5 và PM10,... ta có thể đánh giá mức độ ô nhiễm không khí và đưa ra những biện pháp cần thiết để giảm thiểu ô nhiễm không khí.


Xác định nguồn gốc ô nhiễm


Quan trắc môi trường không khí cũng giúp xác định nguồn gốc ô nhiễm. Bằng cách phân tích các thành phần và tập trung các mẫu không khí từ các vị trí khác nhau, ta có thể xác định được các nguyên nhân gây ô nhiễm, như giao thông, công nghiệp, hoạt động đốt cháy, và áp dụng các biện pháp kiểm soát phù hợp.


Đưa ra cảnh báo và thông báo công khai 


Khi quan trắc môi trường không khí phát hiện ra mức độ ô nhiễm không khí vượt quá ngưỡng an toàn, cần có hệ thống cảnh báo để thông báo cho cộng đồng và các cơ quan liên quan. Việc thông báo công khai giúp người dân nhận biết và tự bảo vệ khỏi tác động tiêu cực của không khí ô nhiễm.


Đánh giá hiệu quả biện pháp kiểm soát ô nhiễm


Quan trắc môi trường không khí cung cấp dữ liệu để đánh giá hiệu quả của các biện pháp kiểm soát ô nhiễm đang được thực hiện. Bằng cách so sánh dữ liệu trước và sau khi áp dụng các biện pháp kiểm soát, ta có thể đánh giá xem liệu chất lượng không khí đã cải thiện hay chưa và đề xuất các điều chỉnh cần thiết.


Nghiên cứu và phân tích


Dữ liệu từ quan trắc môi trường không khí cung cấp cơ sở dữ liệu cho các nghiên cứu và phân tích về chất lượng không khí và tác động của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe con người và môi trường. Các kết quả nghiên cứu này có thể hỗ trợ trong việc đưa ra các chính sách và biện pháp giảm ô nhiễm không khí hiệu quả.


Quan trắc môi trường không khí là một phần quan trọng của quản lý môi trường và đóng góp vào việc bảo vệ sức khỏe con người và bảo vệ môi trường tự nhiên.Các thông số quan trắc môi trường không khí xung quanh


Tại thông tư 10/2021/TT-BTNMT, hiệu lực từ ngày 16, tháng 8, năm 2021, tại Điểm a, Khoản 1, Điều 30, Chương VI quy định nhóm thông số tối thiểu dành cho các trạm chất lượng không khí để công bố thông tin về chỉ số chất lượng không khí bao gồm:

  • Bụi PM2,5

  • Ôzôn (O3)

  • Cùng với một trong ba thông số lưu huỳnh đioxit (SO2), nitơ đioxit (NO2), carbon monoxide (CO).

Bên cạnh đó, theo Điểm b, Khoản 1, Điều 30, Chương VI cũng mở rộng thêm nhóm thông số khác như: bụi PM10, bụi tổng (TSP), bụi PM1, toluen (C7H8), benzen(C6H6), ethyl benzene (C8H10), metan (CH4), xylen (C8H10),... và những thông số độc hại khác. Theo đó, cũng sẽ tùy theo mục tiêu quan trắc, đặc điểm quan trắc để lựa chọn thông số phù hợp. 

Căn cứ pháp lý quan trắc môi trường không khí xung quanh


  • Thông tư 10/2021/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

  • QCVN 05:2023/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2023. QCVN 05:2023/BTNMT thay thế QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT


>> Tìm hiểu thêm: Quan trắc môi trường không khí xung quanh là gì?

-----

Trên đây là thông tư và quy chuẩn quy định về việc quan trắc môi trường không khí xung quanh. Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn cụ thể:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC:

HOTLINE: 0356 541 516

ĐỊA CHỈ: 7/71 Lương Văn Nắm, P. Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang

FANPAGE: Công ty cổ phần tập đoàn FEC


Ý kiến

Hãy là người đầu tiên
bình luận trong bài

Hotline tư vấn

 0356 541 516