Quan Trắc Môi Trường Không Khí Xung Quanh Là Gì?

Không khí xung quanh là không khí ngoài trời mà con người, thực vật, động vật hoặc vật liệu có thể tiếp xúc với nó. Lập báo cáo quan trắc môi trường không khí theo Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Quan trắc môi trường không khí xung quanh là gì?

Quan trắc môi trường không khí xung quanh là các hoạt động giám sát và theo dõi chất lượng môi trường không khí thông qua các chỉ tiêu về hóa học, vật lý của thành phần môi trường. 


Kết quả của quá trình quan trắc là cơ sở nhằm đánh giá về những tác động, chuyển biến môi trường ở từng mốc thời gian khác nhau nhằm phân tích môi trường đang bị ảnh hưởng, và hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp ảnh hưởng tới môi trường hay không. 

Mục tiêu của quan trắc môi trường không khí xung quanh

  • Bảo vệ sức khỏe con người: Quan trắc môi trường không khí xung quanh giúp xác định nồng độ các chất gây ô nhiễm trong không khí như khí ozone, bụi PM2.5 và PM10, khí sulfur dioxide (SO2), khí nitrogen dioxide (NO2) và các chất gây ô nhiễm khác. Đánh giá chất lượng không khí có thể giúp các cơ quan chức năng và cá nhân nhận biết rủi ro và đưa ra biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.

  • Bảo vệ môi trường: Quan trắc không khí cung cấp thông tin về mức độ ô nhiễm và xu hướng biến đổi của không khí trong khu vực xác định. Dữ liệu này giúp đánh giá tác động của các hoạt động như công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và xây dựng đến môi trường. Nó cũng là cơ sở để phát triển các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí và đảm bảo bảo vệ môi trường bền vững.

  • Đáp ứng quy định pháp lý: Quan trắc môi trường không khí là một yếu tố quan trọng để đáp ứng các quy định pháp lý và tiêu chuẩn về chất lượng không khí đề ra bởi các cơ quan quản lý môi trường. Dữ liệu quan trắc được sử dụng để đánh giá tuân thủ các quy định và đưa ra biện pháp để tuân thủ quy định về chất lượng không khí.

  • Nghiên cứu và phân tích: Dữ liệu từ quan trắc môi trường không khí cung cấp nguồn thông tin quan trọng cho các nghiên cứu và phân tích về tác động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe, môi trường và khí hậu. Nó có thể hỗ trợ việc phát triển các chính sách, giải pháp và công nghệ mới nhằm cải thiện chất lượng không khí và giảm thiểu tác động tiêu cực.


Quan trắc môi trường không khí xung quanh

Các thông số của quan trắc môi trường không khí xung quanh

  • Trước tiên, cần tiến hành thu thập thông tin, khảo sát hiện trường để nắm rõ các thông tin về địa điểm quan trắc (như khu dân cư, khu sản xuất…), loại hình sản xuất, các vị trí phát thải, nguồn thải để lựa chọn chính xác thông số đặc trưng;

  • Các thông số cơ bản được chọn lựa để đánh giá chất lượng môi trường không khí xung quanh:

– Thông số bắt buộc đo đạc ở hiện trường: nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió, tốc độ gió, áp suất, liều suất bức xạ;

– Các thông số khác: SO2 (lưu huỳnh (sulfur) dioxide), CO (carbon monoxide), NO2 (nitơ (nitrogen) dioxide), O3 (ozone), TSP (tổng bụi lơ lửng), bụi PM10, bụi PM2,5.

Căn cứ vào mục tiêu và yêu cầu của chương trình quan trắc, các thông số quan trắc môi trường không khí xung quanh được quy định trong QCVN 05:2023/BTNMT

Thời gian và tần suất quan trắc môi trường không khí xung quanh

Thời gian quan trắc sẽ phụ thuộc vào các yếu tố:

– Mục tiêu quan trắc;

– Thông số quan trắc;

– Tình hình hoạt động của nguồn thải bên trong và điểm lân cận khu vực quan trắc;

– Yếu tố khí tượng

– Thiết bị quan trắc;

– Phương pháp quan trắc được lựa chọn sử dụng là chủ động hoặc bị động;

– Phương pháp xử lý số liệu;

– Độ nhạy của phương pháp phân tích.

Tần suất quan trắc

Đối với đơn vị có quy mô tương đương với các đối tượng quy định chi tiết ở Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ - CP ngày 14/2/2015, tần suất và thời gian quan trắc là tối thiểu 3 tháng/lần.

Đối với các đơn vị có quy mô tương đương đối tượng được quy định chi tiết ở Phụ lục 5.1 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT thì tần suất và thời gian quan trắc là tối thiểu 6 tháng/lần.

Chi phí quan trắc môi trường không khí xung quanh

Chi phí của quá trình quan trắc môi trường không khí xung quanh bao gồm phí phân tích, kiểm tra các hoạt động. Tùy vào lĩnh vực sản xuất mà sẽ có yêu cầu riêng vầ các tiêu chí kiểm tra.

Mỗi địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động cũng có quy định riêng về quan trắc môi trường không khí xung quanh.

----------

Để được tư vấn về chi phí quan trắc môi trường, Quý khách hàng hãy kết nối ngay với chúng tôi:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC

Hotline: 0356 54 15 16

Địa chỉ: 7/71 Lương Văn Nắm, P. Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang

Fanpage: Công ty cổ phần tập đoàn FEC


Ý kiến

Hãy là người đầu tiên
bình luận trong bài

Hotline tư vấn

 0356 541 516