Mục Đích Của Quan Trắc Môi Trường Đất

Tìm hiểu về môi trường đất và những lý do cần thiết phải quan trắc môi trường đất. Các thông số môi trường đất như thế nào?


Tìm hiểu môi trường đất là gì?

Môi trường đất là môi trường sinh thái hoàn chỉnh, gồm toàn bộ vật chất vô sinh xếp thành cấu trúc nhất định. Ở trong lòng đất cũng như trên mặt đất sẽ có động vật, vi sinh vật, thực vật sinh sống và phát triển. Quy trình sinh trưởng và phát triển của các thành phần này đều liên quan chặt chẽ với nhau. Tóm lại, môi trường đất được coi là môi trường thành phần của một hệ môi trường bao quanh nó gồm khí hậu, không khí, nước, ...

Tại sao phải quan trắc môi trường đất?

Trước khi tìm hiểu lý do phải quan trắc môi trường đất, chúng ta cần biết quan trắc môi trường đất là gì?

Quan trắc môi trường đất là gì?

Quan trắc môi trường đất là quá trình con người thu thập thông tin, lấy mẫu, sau đó tiến hành phân tích đất theo chỉ tiêu đánh giá chất lượng về đất, thoái hóa đất, mức độ ô nhiễm đất tại vị trí cố định trong thời điểm nhất định.

Lý do cần quan trắc môi trường đất

Quan trắc môi trường đất nhằm đảm bảo những mục tiêu sau:

- Cung cấp thông số cụ thể để làm căn cứ cho việc đánh giá hiện trạng môi trường đất. Qua các số liệu đó, chúng ta có thể biết được tính chất hiện tại của đất, xác định xem mẫu đất có ô nhiễm hay bị nhiễm xạ không. 

- Quan trắc môi trường đất sẽ hỗ trợ cho mục đích xác định được xu hướng, diễn biến, đưa ra cảnh báo kịp thời cho nguy cơ suy thoái, tình trạng ô nhiễm và sự cố môi trường. 

- Quan trắc môi trường đất góp phần thúc đẩy việc hoạch định chính sách, đồng thời kiểm soát ô nhiễm và quy hoạch sử dụng đất diễn ra được thuận lợi hơn.

- Hoạt động quan trắc môi trường đất hướng đến mục đích phải đảm bảo đáp ứng được nhu cầu quản lý môi trường trên quốc gia, hoặc theo từng địa phương.


Thông số quan trắc môi trường đất:

Vị trí để lấy mẫu quan trắc đất tại các khu dân cư, công ty sản xuất, chế biến, ở nơi phát thải hoặc gần nguồn thải,… Những thông số quan trắc đất như sau:

  • Độ ẩm,EC, Cl-, SO42- pH, NO3-, NH4+, tổng P, tổng K, tổng N, cacbon hữu cơ, Cd, Pb, Zn, Hg,As, tổng crôm (Cr), Cu, các hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, và hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ, ...

  • Dựa vào mục tiêu quan trắc, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để từ đó xác định thông số cần quan trắc.

Tần suất quan trắc môi trường đất

Theo thông tư 24/2017/TT-BTNMT ban hành, tần số thực hiện quan trắc môi trường đất với thông số tổng P, K, N phải được thực hiện tối thiểu là 1 lần trong thời gian 3-5 năm. 

Còn với các thông số quan trắc khác, thực hiện quan trắc tối thiểu 1 lần/ năm (mỗi lần quan trắc cách nhau tối thiểu 6 tháng).

Mọi thông tin chi tiết về quá trình quan trắc môi trường đất, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC:

HOTLINE: 0356 54 15 16

ĐỊA CHỈ: 7/71 Lương Văn Nắm, P. Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang

FANPAGE: Công ty cổ phần tập đoàn FEC

Ý kiến

Hãy là người đầu tiên
bình luận trong bài

Hotline tư vấn

 0356 541 516