QUAN TRẮC - PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

Quan trắc là một hoạt động quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Tại Điều 3 Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2020 thì “Quan trắc môi trường là việc theo dõi liên tục, định kỳ, đột xuất, có hệ thống về thành phần môi trường, các nhân tố tác động đến môi trường, chất thải nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng môi trường, diễn biến chất lượng môi trường và tác động xấu đến môi trường”.Quan trắc là một hoạt động quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Tại Điều 3 Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2020 thì “Quan trắc môi trường là việc theo dõi liên tục, định kỳ, đột xuất, có hệ thống về thành phần môi trường, các nhân tố tác động đến môi trường, chất thải nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng môi trường, diễn biến chất lượng môi trường và tác động xấu đến môi trường”.

1. Tại sao phải quan trắc môi trường

  Quan trắc môi trường (QTMT) là một quá trình đo đạc thường xuyên một hoặc nhiều chỉ tiêu về tính chất vật lý, hoá học và sinh học của các thành phần môi trường, theo một kế hoạch lập sẵn về thời gian, không gian, phương pháp và quy trình đo, để cung cấp các thông tin cơ bản có độ tin cậy, độ chính xác cao và có thể đánh giá được diễn biến chất lượng môi trường. Việc theo dõi, giám sát chất lượng môi trường định kỳ nhằm mục đích phân tích môi trường đang bị ảnh hưởng ở mức độ nào và hoạt động sản xuất kinh doanh có tác động như thế nào đến môi trường. 

Đây cũng là một phương thức để doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm của mình đối với công tác bảo vệ môi trường, đồng thời cũng tự đảm bảo cho quyền lợi của chính mình.

Tùy vào diện tích, quy mô, đặc trưng của ngành nghề sản xuất mà việc quan trắc môi trường bao gồm những yếu tố sau đây:

 - Quan trắc chất lượng của không khí

 - Quan trắc chất lượng của nước

 - Quan trắc chất lượng của môi trường đất

 - Quan trắc chất lượng bùn và trầm tích

- Quan trắc kiểm tra xác định chất thải rắn thông thường hay nguy hại


2. Quy định về phương pháp lấy mẫu, phân tích mẫu quan trắc môi trường

- Những phương pháp lấy mẫu, phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm phải được công nhận trong Vimcerts. Tại phần phụ lục của Quyết định về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường nêu rõ lĩnh vực và phạm vi mà phòng thí nghiệm được chứng nhận.

- Những thông số đã được quy định theo thông tư 10/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường mà phòng thí nghiệm chưa được  cấp phép thì phải có hợp đồng thầu phụ có liên quan. Kết quả thể hiện trên phiếu phân tích phải được thể hiện rõ là kết quả được quan trắc hoặc phân tích bởi nhà thầu phụ. 

 3. Quy trình thực hiện quan trắc môi trường

     Quy trình thực hiện quan trắc môi trường thường bao gồm các bước sau:

  1. - Xác định mục tiêu: Đầu tiên, cần xác định mục tiêu và phạm vi của quan trắc môi trường. Điều này bao gồm việc xác định các yếu tố môi trường cần được đo lường và phân tích, cũng như mục đích sử dụng thông tin quan trắc.

  2. - Lựa chọn các chỉ tiêu: Dựa trên mục tiêu quan trắc, lựa chọn các chỉ tiêu môi trường cần đo lường. Các chỉ tiêu này có thể bao gồm các yếu tố về chất lượng nước, chất lượng không khí, đa dạng sinh học, ô nhiễm đất và các yếu tố khác tương tự.

  3. - Thiết lập trạm quan trắc: Xác định vị trí và thiết lập các trạm quan trắc. Các trạm quan trắc nên được đặt ở các vị trí đại diện cho khu vực hoặc môi trường cần đo lường. Vị trí và phân bố trạm quan trắc cần được xác định dựa trên các yếu tố như sự tiếp xúc của môi trường với con người và các hoạt động nhân khẩu học và công nghiệp.

  4. - Thu thập mẫu: Thu thập mẫu môi trường theo phương pháp và lịch trình quy định. Việc thu thập mẫu cần tuân thủ các quy định về kỹ thuật thu thập mẫu và bảo đảm tính chính xác và đại diện của mẫu.

  5. - Phân tích mẫu: Mẫu thu thập được được chuyển đến phòng thí nghiệm để phân tích. Phân tích mẫu có thể bao gồm các phương pháp hóa học, sinh học, vật lý hoặc các phương pháp khác phù hợp để đo lường và xác định các chỉ tiêu môi trường.

  6. - Xử lý dữ liệu và phân tích: Dữ liệu thu thập được từ quan trắc môi trường được xử lý và phân tích để đánh giá chất lượng môi trường và thực hiện các so sánh với các tiêu chuẩn và mức đánh giá liên quan.

  7. - Báo cáo và đánh giá: Kết quả của quan trắc môi trường được báo cáo và đánh giá. Báo cáo có thể bao gồm tóm tắt kết quả, phân tích xu hướng, so sánh với tiêu chuẩn và đánh giá tác động môi trường.

  8. - Đưa ra biện pháp cải thiện: Dựa trên kết quả quan trắc, các biện pháp cải thiện và quản lý môi trường có thể được đề xuất và triển khai để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và con người.

Quy trình này có thể thay đổi tùy thuộc vào mục đích và phạm vi của quan trắc môi trường, cũng như yêu cầu và quy định của pháp luật. 

 4. Mục đích của quan trắc môi trường 

Quan trắc môi trường đã được quy định rõ ràng theo quy định của pháp luật. 

 - Quan trắc định kỳ phục vụ công tác giám sát môi trường

 - Quan trắc đánh giá môi trường nền phục vụ công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường mới hoặc nâng công suất

 - Quan trắc phục vụ công tác vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý khí thải

 - Quan trắc phục vụ nghiệm thu công trình xử lý nước thải hoặc khí thải

- Quan trắc phục vụ thanh kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

 -  Các mục tiêu quan trắc khác phục vụ yêu cầu riêng của chủ doanh nghiệp

5. Chon đơn vị nào để thực hiện quan trắc môi trường

  FEC là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực quan trắc môi trường tại Việt Nam với dịch vụ quan trắc môi trường chuyên nghiệp, chính xác và tận tâm. FEC luôn luôn cập nhật và phát triển để tìm ra những công nghệ, phương pháp mới nhất để có thể đưa ra những đánh giá chi tiết nhất và chính xác nhất về chất lượng môi trường. Trước khi thực hiện quan trắc môi trường, FEC sẽ lập một bản Kế hoạch quan trắc chi tiết để có thể vạch ra từng bước thực hiện một cách rõ ràng.

 Kế hoạch quan trắc môi trường

- Kế hoạch quan trắc môi trường được thực hiện bởi FEC bao gồm:

- Nội dung về thông tin, địa điểm, các thông số, tần suất và thời gian quan trắc

- Những yêu cầu về máy móc, trang thiết bị, phương pháp thực hiện

- Phân công nhiệm vụ của các bên và thành viên tham gia hoạt động quan trắc môi trường

Dịch vụ quan trắc môi trường

- Quan trắc môi trường không khí xung quanh

- Quan trắc khí thải

- Quan trắc nước thải

- Phân tích, đánh giá, phân loại chất thải rắn thông thông thường hoặc nguy hại

- Phân tích nước ăn uống

- Quan trắc chất lượng nước mặt

- Quan trắc, phân tích đánh giá thành phần cơ giới đất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng trong đất

- Quan trắc môi trường lao động

Dự án quan trắc môi trường

Quan Trắc Khí Thải - Bệnh Viện Tỉnh Xay Sổm Bun (CHDCND Lào)

Quan trắc môi trường định kỳ tại bệnh viện mắt Quốc tế

Quý khách đang có nhu cầu quan trắc đo đạc, phân tích và kiểm tra nước thải, không khí xung quanh, khí thải & quan trắc môi trường lao động, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ và báo giá tốt nhất!

Công ty cổ phần tập đoàn FEC luôn xem trọng uy tín thương hiệu và chất lượng các sản phẩm dịch vụ của mình. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những điều tốt nhất có thể và phù hợp nhất có thể. 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Hotline: 0356.541.516

Địa chỉ: Số 7/71 Lương Văn Nắm, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 

Ý kiến

Hãy là người đầu tiên
bình luận trong bài

Hotline tư vấn

 0356 541 516