Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ năm 2024

Báo cáo quan trắc môi trường (QTMT) định kỳ là quy trình thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu về tình trạng môi trường xung quanh các khu sản xuất kinh doanh. Việc lập và nộp báo cáo định kỳ này là bắt buộc đối với một số đối tượng nhằm đánh giá tác động của hoạt động sản xuất kinh doanh đến môi trường xung quanh.

bao-cao-quan-trac-moi-truong-dinh-ky

1. Vì sao cần thực hiện báo cáo quan trắc môi trường định kỳ?

Việc thực hiện báo cáo quan trắc môi trường định kỳ mang lại nhiều lợi ích sau:

1.1. Theo dõi tác động môi trường của hoạt động sản xuất

 • Báo cáo quan trắc môi trường phản ánh đầy đủ, chính xác tình trạng các thông số môi trường như nước thải, khí thải, tiếng ồn, rung... xung quanh nhà máy, xí nghiệp.
 • Từ đó, cơ quan chức năng và doanh nghiệp có cơ sở giám sát, đánh giá tác động môi trường của hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.2. Xây dựng các giải pháp khắc phục ô nhiễm

 • Dựa trên kết quả báo cáo quan trắc môi trường, các cơ sở sản xuất có thể xây dựng kế hoạch và biện pháp cụ thể để giảm thiểu tác động xấu tới môi trường.
 • Đồng thời, cơ quan chức năng cũng sẽ có căn cứ để yêu cầu doanh nghiệp khắc phục các vi phạm gây ô nhiễm.

1.3. Đảm bảo tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

 • Việc lập và gửi báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp theo Luật Bảo vệ môi trường.
 • Doanh nghiệp thực hiện đúng quy định sẽ tránh bị xử phạt vi phạm hành chính.

Như vậy, báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là công cụ quan trọng để giám sát tình trạng môi trường, từ đó đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp.

2. Đối tượng thực hiện

Theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, các đối tượng sau đây phải thực hiện báo cáo QTMT định kỳ:

2.1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguồn thải gây ô nhiễm môi trường

Bao gồm các nhà máy, xí nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề có hoạt động phát sinh các nguồn ô nhiễm như nước thải, khí thải, chất thải rắn.

Một số ngành, lĩnh vực thường xuyên phải lập báo cáo QTMT như:

 • Công nghiệp chế biến thực phẩm, dệt may
 • Luyện kim, hoá chất, xi mạ điện...
 • Chăn nuôi, chế biến thủy sản
 • Xử lý chất thải

2.2. Các dự án đầu tư, công trình xây dựng gây tác động môi trường

Các dự án trong giai đoạn xây dựng như đường giao thông, nhà máy thủy điện, khu đô thị, khu công nghiệp... thường phải thực hiện quan trắc, giám sát tác động môi trường.

du an xay dung can quan trac moi truong

2.3. Các tổ chức, cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường

Ngoài các đối tượng trực tiếp gây ô nhiễm, một số tổ chức, cá nhân khác cũng có trách nhiệm lập báo cáo quan trắc môi trường theo phân công của cơ quan nhà nước.

Ví dụ như viện nghiên cứu, trường đại học được giao nhiệm vụ khảo sát, quan trắc chất lượng môi trường khu vực nhất định.

Như vậy, đa số các đối tượng gây ô nhiễm môi trường đều phải thực hiện báo cáo quan trắc môi trường định kỳ để chứng minh việc tuân thủ các quy định của pháp luật.

3. Nội dung của mẫu báo cáo quan trắc định kỳ

Nội dung chính của báo cáo quan trắc định kỳ bao gồm:

3.1. Thông tin chung

 • Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất.
 • Người phụ trách lập báo cáo.
 • Ngành nghề, quy mô, công suất hoạt động.
 • Công trình, thiết bị xử lý chất thải.

3.2. Kết quả quan trắc các thông số môi trường

 • Tổng hợp kết quả quan trắc các thông số: nước thải, khí thải, tiếng ồn, rung, chất thải rắn...
 • Đánh giá sự phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường.
 • Nhận xét, đánh giá diễn biến các thông số so với kỳ báo cáo trước.

3.3. Các biện pháp khắc phục, cải thiện

 • Kế hoạch và giải pháp khắc phục các vấn đề ô nhiễm phát sinh.
 • Kiến nghị cải thiện công tác bảo vệ môi trường.

3.4. Các nội dung khác (nếu có)

 • Ý kiến phản hồi của cộng đồng dân cư.
 • Kiến nghị cấp thẩm quyền hỗ trợ giải quyết các vấn đề môi trường.

Ngoài nội dung chung trên, tùy theo yêu cầu của địa phương và đặc thù của từng ngành, lĩnh vực mà báo cáo quan trắc môi trường có thể bổ sung thêm các nội dung khác.

4. Cơ quan tiếp nhận báo cáo quan trắc môi trường

Cơ quan tiếp nhận và quản lý báo cáo quan trắc môi trường bao gồm:

4.1. Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở TN&MT cấp tỉnh là cơ quan thường xuyên tiếp nhận và tổng hợp báo cáo quan trắc môi trường trên địa bàn.

Đặc biệt, Sở sẽ trực tiếp quản lý các báo cáo của các cơ sở sản xuất quy mô lớn, các khu công nghiệp, khu chế xuất...

4.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Phòng TN&MT sẽ tiếp nhận và quản lý báo cáo quan trắc môi trường của các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, làng nghề trên địa bàn.

4.3. Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất

Đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất thì nộp báo cáo cho ban quản lý khu công nghiệp để tổng hợp chung.

Như vậy, tùy thuộc vào quy mô và địa điểm hoạt động mà doanh nghiệp sẽ gửi báo cáo quan trắc môi trường về cơ quan chức năng tương ứng để quản lý.

5. Thời gian nộp báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Thời gian nộp báo cáo quan trắc môi trường cụ thể như sau:

5.1. Báo cáo theo đợt (quý, 6 tháng)

 • Báo cáo quý: trước ngày 30/4, 30/7, 30/10 và 30/1 năm sau.
 • Báo cáo 6 tháng: trước ngày 30/7 và 30/1 năm sau.

5.2. Báo cáo tổng kết năm

 • Trước ngày 15/3 năm sau.

thoi-gian-nop-bao-cao-quan-trac-moi-truong

Như vậy, các cơ sở sản xuất phải thường xuyên theo dõi, tổng hợp số liệu và gửi báo cáo định kỳ về cơ quan chức năng. Đảm bảo thời hạn quy định để tránh bị xử phạt vi phạm.

6. Quy trình thực hiện báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Quy trình thực hiện báo cáo quan trắc môi trường định kỳ bao gồm các bước sau:

6.1. Khảo sát, đánh giá tình trạng môi trường ban đầu

 • Khảo sát điều kiện tự nhiên, hệ sinh thái xung quanh.
 • Xác định vị trí, phương pháp lấy mẫu.
 • Đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số môi trường đầu vào.

6.2. Xác định nguồn gây ô nhiễm chính

 • Xác định các hoạt động, công đoạn phát sinh nguồn ô nhiễm.
 • Ưu tiên giám sát các nguồn thải

6.3. Tiến hành quan trắc định kỳ

 • Lập kế hoạch quan trắc cho từng kỳ, đợt báo cáo.
 • Tiến hành lấy mẫu, phân tích các thông số môi trường định kỳ.
 • Ghi chép, lưu trữ các kết quả quan trắc.

6.4. Đánh giá kết quả, so sánh với các quy chuẩn

 • Đánh giá kết quả quan trắc, xu hướng biến đổi các thông số.
 • So sánh với các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường.
 • Xác định các vấn đề cần khắc phục, cải thiện.

6.5. Lập và gửi báo cáo định kỳ

 • Tổng hợp số liệu, lập báo cáo quan trắc môi trường theo mẫu quy định.
 • Gửi báo cáo về cơ quan chức năng theo đúng thời hạn.

6.6. Khắc phục các vấn đề tồn tại về ô nhiễm

 • Xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp khắc phục ô nhiễm.
 • Đầu tư trang thiết bị xử lý chất thải đạt quy chuẩn.

Như vậy, báo cáo quan trắc môi trường định kỳ đòi hỏi quá trình thực hiện khoa học, chặt chẽ. Đồng thời, cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Kết luận

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là công cụ quan trọng để giám sát tình trạng môi trường xung quanh các cơ sở sản xuất, từ đó kịp thời phát hiện và khắc phục các nguồn gây ô nhiễm.

Các cơ sở sản xuất cần tuân thủ đầy đủ các quy định về nội dung, thời hạn, đối tượng lập báo cáo quan trắc môi trường để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp và góp phần bảo vệ môi trường. 

Với kinh nghiệm dày dặn, dịch vụ đa dạng cùng năng lực thiết kế, thi công, vận hành, quản lý chất lượng cao, môi trường FEC cam kết tạo ra những đóng góp tích cực vào sự thành công của doanh nghiệp, góp phần mang lại giá trị kinh tế tốt nhất cho đối tác và khách hàng, chung tay vì sự nghiệp phát triển và bảo vệ môi trường bền vững của đất nước. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được dịch vụ tốt nhất.

Ý kiến

Hãy là người đầu tiên
bình luận trong bài

Hotline tư vấn

 0356 541 516