Thông số quan trắc môi trường bao gồm những gì?

Quan trắc môi trường - Khái niệm và vai trò quan trọng

Khái niệm về quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường là quá trình thu thập, xử lý và phân tích các thông tin liên quan đến tình trạng môi trường nhằm đánh giá chất lượng môi trường và sự ảnh hưởng của các hoạt động như sản xuất công nghiệp, giao thông, đô thị và sinh hoạt con người. Nó cũng bao gồm việc theo dõi và đánh giá các chỉ tiêu môi trường để xác định sự thay đổi của môi trường trong thời gian dài.

Vai trò của quan trắc môi trường

Việc theo dõi và đánh giá tình trạng môi trường thông qua quan trắc môi trường có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và đảm bảo sức khỏe cho con người và các sinh vật khác. Các thông số được thu thập từ quan trắc môi trường cung cấp các dữ liệu khách quan để phân tích tình trạng môi trường, từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục và giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, việc quan trắc môi trường cũng có tác động tích cực đến hoạt động sản xuất và kinh doanh. Các doanh nghiệp sẽ có thêm những thông tin chính xác về tình trạng môi trường để đưa ra các quyết định đúng đắn và hiệu quả trong việc bảo vệ môi trường và quản lý rủi ro môi trường.

Các thông số quan trắc trong môi trường

Khi tiến hành quan trắc môi trường, cần xác định những thông số cần báo cáo để có thể có được đánh giá chính xác về tình trạng môi trường. Các thông số này được chia thành ba loại chính là thông số vật lý, hóa học và sinh học.

Thông số vật lý

Thông số vật lý là các thông số liên quan đến môi trường không khí, nước và đất. Chúng có thể là áp suất, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, lượng mưa, độ dẫn điện của nước, độ pH của đất và nhiều thông số khác. Đây là những thông số cơ bản và có thể dễ dàng đo lường và theo dõi.

Thông số hóa học

Thông số hóa học là các đại lượng liên quan đến thành phần và tính chất hóa học của môi trường. Chúng bao gồm nồng độ các chất ô nhiễm như khí, bụi, kim loại nặng, dioxin và các chất hóa học khác. Đây là những thông số quan trọng để đánh giá sự ô nhiễm môi trường và đưa ra biện pháp xử lý phù hợp.

Thông số sinh học

Thông số sinh học là các chỉ tiêu liên quan đến sự sống trong môi trường như sự phát triển của các loài động vật, thực vật và vi khuẩn. Việc theo dõi thông số này giúp đánh giá tình trạng đa dạng sinh học và sự ảnh hưởng của các hoạt động con người đến môi trường tự nhiên.

thong-so-quan-trac-moi-truong

Quy định các thông số cần báo cáo trong quan trắc môi trường

Quy định các thông số cần báo cáo trong quan trắc môi trường có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của kết quả quan trắc. Những thông số này phải được tuân thủ một cách nghiêm ngặt bởi các đơn vị thực hiện quan trắc môi trường để đảm bảo tính khách quan và đúng đắn của kết quả.

Các thông số cần báo cáo trong quan trắc môi trường không khí

Thông số vật lý

 • Nhiệt độ: Được đo bằng nhiệt kế và được báo cáo theo độ C hoặc độ F.
 • Độ ẩm: Được đo bằng độ ẩm kế và được báo cáo theo đơn vị %.
 • Áp suất không khí: Được đo bằng barometer và được báo cáo theo đơn vị độ cao biển (met hoặc feet).
 • Tốc độ gió: Được đo bằng anemometer và được báo cáo theo đơn vị km/h, m/s hoặc mph.
 • Lượng mưa: Được đo bằng cầu lưa và được báo cáo theo đơn vị mm, cm hoặc in.

Thông số hóa học

 • Bụi mịn PM2.5 và PM10: Là những hạt có kích thước nhỏ hơn 2.5 và 10 micromet và được đo bằng máy đo bụi mịn.
 • Khí CO2, SO2, NOx và CO: Là các chất khí có ảnh hưởng đến sức khỏe con người và được đo bằng các máy đo khí.
 • Các kim loại nặng như Pb, Hg, Cd: Được đo bằng phương pháp quang phổ hoặc phân tích hóa học.

Thông số sinh học

 • Số lượng vi khuẩn và vi trùng: Được đo bằng phương pháp nuôi cấy và đếm số lượng.
 • Tỷ lệ đa dạng của thực vật và động vật trong môi trường: Được đánh giá bằng phương pháp quan sát và đếm.

Các thông số cần báo cáo trong quan trắc môi trường nước

thông số báo cáo quan trắc môi trường

Thông số vật lý

 • Nhiệt độ: Được đo bằng nhiệt kế và được báo cáo theo độ C hoặc độ F.
 • Độ pH: Được đo bằng đồng hồ đo pH và được báo cáo theo hệ số pH.
 • Độ dẫn điện: Được đo bằng đồng hồ đo dẫn điện và được báo cáo theo đơn vị µS/cm.
 • Màu sắc: Được đo bằng phương pháp so màu và được báo cáo theo thang màu SR (Standard Reference).
 • Mùn dưới đáy: Được đo bằng máy đo độ mùn và được báo cáo theo đơn vị ppm.

Thông số hóa học

 • Nồng độ các chất ô nhiễm: Được đo bằng phương pháp quang phổ hoặc phân tích hóa học.
 • Nồng độ oxy hòa tan: Được đo bằng máy đo oxy hòa tan và được báo cáo theo đơn vị mg/L.

Thông số sinh học

 • Số lượng vi khuẩn và vi trùng: Được đo bằng phương pháp nuôi cấy và đếm số lượng.
 • Tỷ lệ đa dạng của các sinh vật trong môi trường: Được đánh giá bằng phương pháp quan sát và đếm.

Các thông số cần báo cáo trong quan trắc môi trường đất

Thông số vật lý

 • Nhiệt độ: Được đo bằng nhiệt kế và được báo cáo theo độ C hoặc độ F.
 • Độ ẩm: Được đo bằng độ ẩm kế và được báo cáo theo đơn vị %.
 • Độ pH: Được đo bằng đồng hồ đo pH và được báo cáo theo hệ số pH.
 • Độ dẫn điện: Được đo bằng đồng hồ đo dẫn điện và được báo cáo theo đơn vị µS/cm.

Thông số hóa học

 • Nồng độ các chất ô nhiễm: Được đo bằng phương pháp quang phổ hoặc phân tích hóa học.
 • Nồng độ kim loại nặng: Được đo bằng phương pháp quang phổ hoặc phân tích hóa học.

Thông số sinh học

 • Số lượng vi khuẩn và vi trùng: Được đo bằng phương pháp nuôi cấy và đếm số lượng.
 • Tỷ lệ đa dạng của thực vật trong môi trường: Được đánh giá bằng phương pháp quan sát và đếm.

 Quan trắc môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá và giám sát tình trạng môi trường, từ đó đưa ra các biện pháp xử lý và giảm thiểu sự ô nhiễm. Các thông số cần báo cáo quan trắc môi trường cần được tuân thủ đúng quy định để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của kết quả. 

Thông số quan trắc môi trường nước
Thông số quan trắc môi trường đất
Thông số quan trắc môi trường không khí
Ý kiến

Hãy là người đầu tiên
bình luận trong bài

Hotline tư vấn

 0356 541 516