Quan trắc môi trường định kỳ để làm gì ?

Môi trường vẫn luôn là vấn đề nóng của thế giới, những biện pháp đánh giá và bảo vệ môi trường cũng hết sức được quan tâm. Một trong những biện pháp đánh giá thường được sử dụng đó là quan trắc môi trường định kỳ. Quan trắc môi trường là việc bắt buộc với các doanh nghiệp, từ đó mới có thể lập các báo cáo môi trường để các cơ quan quản lý môi trường đối chiếu và quản lý.

Quan trắc môi trường định kỳ là như thế nào ?

-      Quan trắc môi trường định kỳ là hoạt động giám sát chất lượng môi trường của các nhà máy, công trường, toà nhà, các loại khí thải, khí xung quanh, nước mặt… qua việc đo đạc, phân tích các chỉ tiêu có yếu tố gây tác động đến môi trường xung quanh. Hồ sơ quan trắc môi trường định kỳ là yếu tố để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đánh giá và giám sát thực trạng các vấn đề về môi trường.

-      Hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh bằng việc đo đạc, phân tích các chỉ tiêu môi trường tại cơ sở để có thể đánh giá thực tế so với quy chuẩn về chất lượng nằm trong giới hạn cho phép, từ đó có thể kiểm soát các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Quan trắc môi trường định kỳ đóng vai trò rất quan trọng

Mục đích và ý nghĩa của việc quan trắc môi trường định kỳ :

-      Mục đích của việc quan trắc môi trường định kỳ là theo dõi số lượng quan trắc các chỉ tiêu phân tích chấy lượng môi trường đất, nước, khí thải… của mỗi dự án đã đi vào hoạt động. Qua đó đánh giá tác động của nguồn ô nhiễm đến môi trường xung quanh và sức khoẻ con người. Đây cũng được coi là cơ sở để đề ra các biện pháp bảo vệ môi trường và phương án xử lý thích hợp.

-      Quan trắc môi trường định kỳ có ý nghĩa như là một yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường. Nó là một công cụ kiểm soát chất lượng môi trường, ô nhiễm môi trường. Cũng là cơ sở thông tin cho công nghệ môi trường, quản lý môi trường và là một mắt xích quan trọng trong quá trình đánh giá tác động môi trường

Đối tượng quan trắc môi trường định kỳ :

·        Các dự án có hoạt động sản xuất, kinh doanh có hoạt động tác động ảnh hưởng đến môi trường xung quanh

·        Các công ty ở khu công nghiệp, các khu chế xuất, khu dân cư….


Thực hiện quan trắc môi trường tại các khu công nghiệp

Quan trắc môi trường định kỳ có lợi ích gì :

·        Quan trắc môi trường định kỳ cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường. Đóng góp vào việc thành lập chuyên mục báo cáo hiện trạng của môi trường tại các khu vực.

·        Cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường của từng vùng để phục vụ các yêu cầu tức thời của các cấp quản lý Nhà nước về việc bảo vệ môi trường.

·        Cảnh báo các diễn biến bất thường, các nguy cơ về ô nhiễm, suy thoái môi trường. Để kịp thời có phương hướng giải quyết các nguy cơ mà không gây ảnh hưởng đến môi trường hay vi phạm các quy chuẩn đã được quy định.

·        Xây dựng báo cáo cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường phục vụ cho việc lưu trữ, cung cấp và trao đổi thông tin trong phạm vi quốc gia và quốc tế.

 Hình thức quan trắc môi trường định kỳ :

-      Việc quan trắc môi trường định kỳ được thực hiện theo một kế hoạch lập sẵn về thời gian, không gian, phương pháp và quy trình. Để từ đó có được những thông tin , số liệu cơ bản, cần thiết để báo cáo và theo dõi theo yêu cầu.

-      Để có thể đáp ứng được những thông tin cần thiết và các yêu cầu cơ bản ở trong nhóm hệ thống quản lý môi trường. Quan trắc môi trường định kỳ phải cung cấp được những thông tin cụ thể, rõ ràng : 

·        Thành phần, nguồn gốc, nồng độ, cường độ các nhân tố đang cần được thu thập và kiểm tra đều được quy định rõ ở trong ĐTM ( Đánh giá tác động môi trường ), giấy phép môi trường, đăng ký môi trường.

·        Khả năng ảnh hưởng của các tác nhân này đến với môi trường. Những con số cung cấp phải thể hiện được rõ thực trạng của địa điểm cụ thể. Giúp chi tiết hoá những vấn đề môi trường phát sinh để cụ thể hoá được những hành động tiếp theo nhằm hạn chế tối đa sự ô nhiễm.

·        Dự báo xu hướng, diễn biến về mức độ ảnh hưởng của các tác nhân. Không thể chủ quan trước những phát sinh dù chỉ là nhỏ nhất của môi trường. Phải thực hiện quan trắc định kỳ để cập nhật nhanh nhất những vấn đề bất thường có thể xảy ra.

·        Những cơ sở dữ liệu khi quan trắc môi trường định kỳ cần được hệ thống hoá nhằm lưu trữ và cung cấp cho những cơ quan hoặc các bên có liên quan ( Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ ).


Thực hiện quan trắc môi trường khí

Qua bài viết trên chúng ta có thể hiểu rõ hơn vì sao cần phải thực hiện việc quan trắc môi trường định kỳ cũng như nó có lợi ích như thế nào trong việc góp phần xây dựng bảo vệ môi trường. Hi vọng với những thông tin chia sẻ của FEC có thể góp phần giúp mọi người hiểu rõ hơn về quan trắc môi trường.

 

Ý kiến

Hãy là người đầu tiên
bình luận trong bài

Hotline tư vấn

 0356 541 516