Hiệu chuẩn thiết bị đo lường chính xác, nhanh chóng tại Bắc Giang

Dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị đo lường nhằm đảm bảo tính chính xác, hiệu quả sử dụng của các thiết bị do đơn vị môi trường FEC thực hiện.

Hiệu chuẩn thiết bị đo lường

Hiệu chuẩn thiết bị đo lường là một quá trình quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của các thiết bị đo lường. Điều này đặc biệt quan trọng trong các lĩnh vực như công nghiệp, y tế, khoa học và công nghệ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hiệu chuẩn thiết bị đo lường, quy định và tiêu chuẩn liên quan đến nó, cũng như khóa học và đơn vị hiệu chuẩn thiết bị đo lường.

hieu-chuan-thiet-bi-do-luong-moi-truong-fec

Hiệu chuẩn thiết bị đo lường là gì?

Hiệu chuẩn thiết bị đo lường là quá trình so sánh một thiết bị đo lường với một chuẩn đo lường được biết phổ biến hoặc được chấp nhận, để xác định xem thiết bị đo lường có đáp ứng các yêu cầu quy định hay không. Quá trình này giúp đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của thiết bị đo lường, từ đó đảm bảo kết quả đo lường chính xác và đáng tin cậy.

Hiệu chuẩn thiết bị đo lường thường được thực hiện bởi các đơn vị hiệu chuẩn chuyên nghiệp hoặc các trung tâm đào tạo đo lường. Quá trình này bao gồm kiểm tra, điều chỉnh và xác nhận tính chính xác của thiết bị đo lường theo các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế.

QCVN hiệu chuẩn thiết bị đo lường

QCVN 11-MT:2017/BTTTT về hiệu chuẩn thiết bị đo lường là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hiệu chuẩn thiết bị đo lường. Quy chuẩn này được ban hành theo Nghị định số 9/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ về quản lý đo lường.

qcvn-hieu-chuan-thiet-bi-do-lương-moi-truong-fec

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về:

Phạm vi hiệu chuẩn thiết bị đo lường

Theo QCVN 11-MT:2017/BTTTT, phạm vi hiệu chuẩn thiết bị đo lường bao gồm các loại thiết bị đo lường có trong danh mục hiệu chuẩn thiết bị đo lường do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Các loại thiết bị đo lường này được sử dụng trong các lĩnh vực như công nghiệp, y tế, khoa học và công nghệ. Ví dụ như cân điện tử, máy đo nhiệt độ, máy đo áp suất, máy đo độ ẩm, máy đo độ rung, máy đo độ dày...

Các phương pháp hiệu chuẩn thiết bị đo lường

QCVN 11-MT:2017/BTTTT quy định các phương pháp hiệu chuẩn thiết bị đo lường gồm có:

Hiệu chuẩn trực tiếp: là phương pháp so sánh giữa thiết bị đo lường và chuẩn đo lường.

Hiệu chuẩn gián tiếp: là phương pháp so sánh giữa thiết bị đo lường và một chuẩn đo lường thứ hai thông qua một thiết bị trung gian.

Hiệu chuẩn bằng phương pháp tính toán: là phương pháp xác định sai số của thiết bị đo lường thông qua các phép tính toán.

Các thiết bị chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn thiết bị đo lường

Quy chuẩn này cũng quy định các thiết bị chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn thiết bị đo lường. Các thiết bị này phải đáp ứng các yêu cầu về tính chính xác và độ tin cậy, được kiểm tra và hiệu chuẩn định kỳ theo quy định.

Các thiết bị chuẩn thường được sử dụng trong hiệu chuẩn thiết bị đo lường gồm có: cân chuẩn, máy đo nhiệt độ chuẩn, máy đo áp suất chuẩn, máy đo độ ẩm chuẩn...

Các điều kiện môi trường trong quá trình hiệu chuẩn thiết bị đo lường

Để đảm bảo tính chính xác của quá trình hiệu chuẩn, QCVN 11-MT:2017/BTTTT cũng quy định các điều kiện môi trường cần thiết trong quá trình hiệu chuẩn thiết bị đo lường. Điều này bao gồm:

Nhiệt độ và độ ẩm: phù hợp với yêu cầu của thiết bị đo lường.

Ánh sáng: đảm bảo không có tác động đến quá trình hiệu chuẩn.

Độ rung: không gây ảnh hưởng đến tính chính xác của thiết bị đo lường.

Điện áp và tần số: phù hợp với yêu cầu của thiết bị đo lường.

Các tài liệu hiệu chuẩn thiết bị đo lường

Quy chuẩn này cũng quy định các tài liệu cần có trong quá trình hiệu chuẩn thiết bị đo lường. Các tài liệu này bao gồm:

Hồ sơ hiệu chuẩn: bao gồm thông tin về thiết bị đo lường, kết quả hiệu chuẩn và thời gian hiệu chuẩn.

Phiếu kiểm tra hiệu chuẩn: ghi lại các thông số kỹ thuật của thiết bị đo lường trước và sau khi hiệu chuẩn.

Báo cáo hiệu chuẩn: bao gồm kết quả hiệu chuẩn và nhận xét về tính chính xác của thiết bị đo lường.

Quy định hiệu chuẩn thiết bị đo lường

Theo QCVN 11-MT:2017/BTTTT, thiết bị đo lường phải được hiệu chuẩn theo các quy định sau:

Thiết bị đo lường phải được hiệu chuẩn trước khi đưa vào sử dụng.

Thiết bị đo lường phải được hiệu chuẩn định kỳ theo thời hạn quy định.

Thiết bị đo lường phải được hiệu chuẩn ngay khi có nghi ngờ về độ chính xác của thiết bị đo lường.

Các quy định này giúp đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của thiết bị đo lường trong suốt quá trình sử dụng.

quy-dinh-hieu-chuan-thiet-bi-do-luong-moi-truong-fec

Hiệu chuẩn thiết bị đo lường là quá trình kiểm tra và điều chỉnh thiết bị đo lường để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy trong quá trình sử dụng. Quy chuẩn QCVN 11-MT:2017/BTTTT đã quy định các yêu cầu và quy định về hiệu chuẩn thiết bị đo lường, từ đó đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của thiết bị đo lường trong suốt quá trình sử dụng.  Việc hiệu chuẩn thiết bị đo lường đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của các thiết bị đo lường trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đơn vị cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn chuyên nghiệp, chính xác, nhanh chóng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FEC

- Trụ sở chính: Số 7/71, đường Lương Văn Nắm, phường Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang

- Văn phòng đại diện : N02-T2 khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Hotline: 0356 541 516


Ý kiến

Hãy là người đầu tiên
bình luận trong bài

Hotline tư vấn

 0356 541 516