Kiến thức chuyên ngành

Hình ảnh tin tức Tại sao cần phải phân tích chất lượng nước sinh hoạt?

Nước là một trong những nhân tố quan trọng nhất đối với con người hiện nay. Tuy nhiên để thực sự hiểu về chất lượng nước thì lại không nhiều người hiểu rõ. Chất lượng nước liên quan trực tiếp đến sức khoẻ thậm chí là tính mạng con người. Việc sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm có thể gây ra các bệnh về đường tiêu hoá, ngộ độc, ung thư…

Hình ảnh tin tức Ảnh hưởng của Kim loại nặng đến sức khỏe con người

Các kim loại nặng như chì, thủy ngân, Cd, thiếc, asen có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Độc tính của các “kim loại nặng” này do quá trình tích tụ trong các mô sinh học hay còn gọi là quá trình tích lũy sinh học. Quá trình tích lũy này xảy ra khi con người sử dụng thức ăn, nước uống có nhiễm các kim loại nặng.

Hình ảnh tin tức Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện

QCVN 22: 2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hotline tư vấn

 0356 541 516