Kiến thức chuyên ngành

Hình ảnh tin tức 6 lưu ý khi thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến thuỷ sản

Xử lý nước thải chế biến thuỷ sản có tầm quan trọng quan trọng để bảo vệ môi trường, sức khỏe con người, nguồn nước sạch và đảm bảo sự phát triển bền vững trong ngành thuỷ sản. Trong bài viết dưới đây, môi trường FEC chia sẻ kiến thức liên quan đến hoạt động xử lý nước thải thuỷ sản.

Hình ảnh tin tức Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Y Tế

Nước thải y tế có tính chất vô cùng đặc thù. Nếu chúng không được thu gom và xử lý triệt để trước khi xả thải ra môi trường thì sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây suy thoái nguồn nước tiếp nhận, phát tán dịch bệnh và ô nhiễm môi trường sống nghiêm trọng.

Hình ảnh tin tức 7 lưu ý khi thực hiện quan trắc môi trường nước thải công nghiệp

Quan trắc nước thải là hoạt động bắt buộc nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm của nước thải và mức độ tuân thủ của doanh nghiệp đối với các quy định và tiêu chuẩn môi trường. Trong bài viết dưới đây, môi trường FEC Bắc Giang sẽ cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động quan trắc nước thải.

Hình ảnh tin tức TCVN 9718:2013 (ASTM D3921-96)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9718:2013 (ASTM D3921-96) VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG DẦU, MỠ VÀ HYDROCACBON DẦU MỎ TRONG NƯỚC

Hình ảnh tin tức Kinh Nghiệm Thiết Kế, Xây Dựng Bể Xử Lý Nước Thải

Với chức năng và nhiệm vụ riêng biệt của mình, các loại bể xử lý nước thải cần được thiết kế, thi công phù hợp. Vậy làm thế nào để thi công hệ thống xử lý nước thải hiệu quả nhất? Cùng FEC khám phá những kinh nghiệm sau!

Hình ảnh tin tức THÔNG TƯ 02/2022/TT-BTNMT

THÔNG TƯ 02/2022/TT-BTNMT NGÀY 10/01/2022 HƯỚNG DẪN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH

Hotline tư vấn

 0356 541 516