FEC tham dự : Đối thoại với các doanh nghiệp, các chủ nhiệm đề tài, dự án về các giải pháp KH&CN góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

Nhằm lấy ý kiến của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các hoạt động liên quan đến khoa học và công nghệ (KH&CN), ngày 14/12/2023, Sở KH&CN đã tổ chức Hội nghị Đối thoại với các doanh nghiệp, các chủ nhiệm đề tài, dự án về các giải pháp KH&CN góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình- Giám đốc Sở KH&CN, các đồng chí Phó Giám đốc Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở; đại biểu đến từ các doanh nghiệp, HTX (tiếp nhận, ứng dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN, đăng ký bản bản quyền sở hữu công nghiệp, chỉ dẫn địa lý…); doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ, chủ các dự án đầu tư được thẩm định công nghệ; tổ chức, cá nhân được cấp phép X-quang trong Y tế; các cơ quan chủ trì thực hiện đề tài, dự án cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp cơ sở…

Buổi đối thoại đã tập trung đánh giá thực trạng, những khó khăn, những điểm chưa phù hợp của chính sách, chương trình hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, thành lập doanh nghiệp KH&CN, thẩm định công nghệ các dự án đầu tư; hoạt động hỗ trợ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; hoạt động triển khai thực hiện các đề tài, dự án cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp cơ sở; hoạt động hỗ trợ về sở hữu trí tuệ...

Ông Nguyễn Minh Quang chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn FEC

Tại buổi đối thoại, đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu về những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp thường gặp phải trong hoạt động KH&CN như: vấn đề đấu thầu, thẩm định giá, công tác thanh quyết toán; thời gian thẩm định hồ sơ; nguồn nhân lực chất lượng cao thực hiện các nhiệm vụ KH&CN; hướng dẫn triển khai thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp KH&CN; cách thức quảng bá, giới thiệu sản phẩm KH&CN; vấn đề hỗ trợ các sáng chế, sản phẩm của doanh nghiệp KH&CN mà đơn vị tự bỏ kinh phí và nhân rộng. Ngoài ra, còn có ý kiến về thời gian đối với các thủ tục hành chính trong việc cấp phép, gia hạn thiết bị X-Quang chuẩn đoán trong y tế… Từ đó, đại biểu đã nêu ra các đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 và các năm tiếp theo.

Đ/c Nguyễn Thanh Bình- Giám đốc Sở KH&CN chủ trì tọa đàm

Trong một buổi sáng đối thoại, trao đổi cởi mở, giải đáp những kiến nghị, khúc mắc của các đại biểu, Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Thanh Bình khẳng định, sẽ tiếp thu tất cả các ý kiến và có kết luận chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, đơn vị để triển khai tổ chức các nội dung thuộc trách nhiệm của Sở KH&CN đảm bảo theo yêu cầu. Sở sẽ có những hướng dẫn, trao đổi kịp thời, chi tiết với phía cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài, dự án và các doanh nghiệp để đảm bảo việc triển khai các nhiệm vụ theo đúng trình tự, thủ tục. Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, HTX, đồng chí đề nghị phòng chuyên môn của Sở rà soát đăng ký nhu cầu đào tạo ở các lĩnh vực về nội dung, số lượng, thành phần, từ đó lập kế hoạch tập huấn cho năm 2024 dựa trên các nhóm nhu cầu khác nhau. Với các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính, cấp phép của Sở KH&CN, đồng chí đề nghị các phòng, đơn vị có sự hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện thông thoáng về thủ tục trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, đồng thời, tham mưu rút ngắn thời gian thực hiện nhằm triển khai các nhiệm vụ nhanh và có hiệu quả.

Ý kiến

Hãy là người đầu tiên
bình luận trong bài

Hotline tư vấn

 0356 541 516