Những quan trọng trong quy định về quan trắc môi trường lao động

Quy định về quan trắc môi trường bao gồm các tiêu chuẩn an toàn, bảo vệ sức khỏe của người lao động, và cách tuân thủ quy định bảo vệ môi trường

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động. Nó giúp đánh giá các yếu tố có hại trong môi trường lao động và đưa ra các giải pháp để giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe và phòng chống bệnh nghề nghiệp. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về các quy định hiện hành về quan trắc môi trường lao động tại Việt Nam, các yếu tố cần được quan trắc, trách nhiệm của các bên liên quan và những hệ quả của việc không tuân thủ quy định này.

1. Tổng quan về quy định về quan trắc môi trường lao động

Các quy định về quan trắc môi trường lao động được quy định tại các văn bản pháp luật sau:

 1. Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015
 2. Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động
 3. Thông tư số 01/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động.

Các quy định này nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động trong quá trình làm việc, từ việc đánh giá các yếu tố có hại trong môi trường lao động đến việc đưa ra các biện pháp để giảm thiểu tác hại.

2. Các yếu tố chính cần quan trắc trong môi trường làm việc

các-yeu-to-chinh-can-quan-trac-trong-moi-truong-lam-viec

Theo quy định hiện hành, các yếu tố chính cần được quan trắc trong môi trường làm việc bao gồm:

Vi khí hậu

Vi khí hậu là yếu tố quan trọng trong môi trường làm việc, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và hiệu suất làm việc của người lao động. Các yếu tố vi khí hậu cần được quan trắc bao gồm:

 • Nhiệt độ: nhiệt độ trong môi trường làm việc cần được kiểm tra và duy trì ở mức an toàn để tránh các vấn đề như say nóng, sốt cao, đột quỵ.
 • Độ ẩm: độ ẩm trong không khí cũng cần được kiểm tra và duy trì ở mức an toàn để tránh các vấn đề như khó thở, ho, viêm phổi.
 • Tốc độ gió: tốc độ gió cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động, đặc biệt là khi làm việc ngoài trời. Việc quan trắc tốc độ gió sẽ giúp đưa ra các biện pháp bảo vệ phù hợp.
 • Bức xạ nhiệt: các công việc liên quan đến nhiệt độ cao cần được quan trắc bức xạ nhiệt để đảm bảo an toàn cho người lao động.

Tiếng ồn và rung động

Tiếng ồn và rung động là các yếu tố có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người lao động. Các yếu tố này cần được quan trắc để đưa ra các biện pháp bảo vệ phù hợp. Tiếng ồn có thể gây ra các vấn đề như giảm thính lực, chứng đau tai, mất ngủ, căng thẳng và ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Vì vậy, việc quan trắc tiếng ồn là rất cần thiết.

Bức xạ và phóng xạ

Bức xạ và phóng xạ là các yếu tố có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người lao động. Các yếu tố này cần được quan trắc để đưa ra các biện pháp bảo vệ phù hợp. Bức xạ ion hóa có thể gây ra các vấn đề như ung thư, hư hại tế bào, đột quỵ. Trong khi đó, bức xạ không ion hóa có thể gây ra các vấn đề như đau đầu, mất trí nhớ, giảm thị lực.

Chiếu sáng

Chiếu sáng là yếu tố quan trọng trong môi trường làm việc, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và hiệu suất làm việc của người lao động. Các yếu tố chiếu sáng cần được quan trắc bao gồm:

 • Cường độ chiếu sáng: cường độ chiếu sáng phù hợp sẽ giúp tăng hiệu suất làm việc và giảm mỏi mắt.
 • Chất lượng ánh sáng: chất lượng ánh sáng cũng cần được quan trắc để đảm bảo không gây mỏi mắt hay các vấn đề về thị lực cho người lao động.

Bụi mịn

Bụi mịn là một trong những yếu tố có hại trong môi trường làm việc, có thể gây ra các vấn đề như viêm đường hô hấp, ung thư phổi. Việc quan trắc bụi mịn sẽ giúp đưa ra các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

3. Giới hạn tiếp xúc cho phép với các yếu tố có hại trong môi trường làm việc

Theo quy định hiện hành, các yếu tố có hại trong môi trường làm việc sẽ được phân loại và đưa ra giới hạn tiếp xúc cho phép. Giới hạn này sẽ giúp đảm bảo an toàn cho người lao động khi tiếp xúc với các yếu tố này. Bảng dưới đây sẽ liệt kê các yếu tố có hại và giới hạn tiếp xúc cho phép theo quy định hiện hành.

Yếu tố có hại

Giới hạn tiếp xúc cho phép

Nhiệt độ

28°C

Độ ẩm

80%

Tốc độ gió

2,5m/s

Tiếng ồn

85dB(A)

Rung động

1,15m/s²

Bức xạ ion hóa

0,5mSv/năm

Bức xạ không ion hóa

1mSv/năm

Cường độ chiếu sáng

300lux

Chất lượng ánh sáng

4000K

Bụi mịn PM2.5

50μg/m³

4. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên liên quan trong việc quan trắc môi trường lao động

Trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên liên quan trong việc quan trắc môi trường lao động được quy định rõ ràng tại các văn bản pháp luật hiện hành. Theo đó:

 • Người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp các điều kiện để thực hiện quan trắc môi trường lao động, bao gồm cung cấp thiết bị, vật tư, nguyên liệu và đảm bảo an toàn cho người thực hiện.
 • Các tổ chức, cá nhân có nhiệm vụ thực hiện quan trắc môi trường lao động theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả cho người sử dụng lao động.
 • Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc tuân thủ quy định về quan trắc môi trường lao động và xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Quy trình thực hiện quan trắc môi trường lao động

quy-trịnh-quan-trac-moi-truong-lao-dong

Quy trình thực hiện quan trắc môi trường lao động bao gồm các bước sau:

 1. Chuẩn bị thiết bị và vật tư cần thiết cho việc quan trắc.
 2. Lập kế hoạch thực hiện quan trắc, bao gồm các yếu tố cần quan trắc, thời gian và địa điểm thực hiện.
 3. Thực hiện quan trắc theo kế hoạch đã lập.
 4. Xử lý và phân tích kết quả quan trắc.
 5. So sánh kết quả quan trắc với giới hạn tiếp xúc cho phép.
 6. Đưa ra các biện pháp cải thiện nếu kết quả quan trắc vượt quá giới hạn tiếp xúc cho phép.
 7. Lập báo cáo kết quả quan trắc và gửi cho người sử dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

6. Phương pháp và thiết bị sử dụng trong quan trắc môi trường lao động


Các phương pháp và thiết bị sử dụng trong quan trắc môi trường lao động phải đảm bảo độ chính xác và đáng tin cậy. Các phương pháp và thiết bị thường được sử dụng bao gồm:

 • Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm và tốc độ gió: để đo các yếu tố liên quan đến khí hậu trong môi trường làm việc.
 • Máy đo tiếng ồn: để đo cường độ âm thanh trong môi trường làm việc.
 • Máy đo rung động: để đo các yếu tố liên quan đến rung động trong môi trường làm việc.
 • Máy đo bức xạ: để đo các yếu tố liên quan đến bức xạ trong môi trường làm việc.
 • Máy đo chiếu sáng: để đo cường độ và chất lượng ánh sáng trong môi trường làm việc.
 • Máy đo bụi mịn: để đo nồng độ bụi mịn trong môi trường làm việc.

7. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường lao động

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường lao động là một phần quan trọng trong việc thực hiện quan trắc. Báo cáo này cần được lập theo mẫu quy định và bao gồm các thông tin sau:

 • Thông tin về người thực hiện quan trắc, thiết bị sử dụng và thời gian thực hiện.
 • Các yếu tố đã được quan trắc và kết quả đo được.
 • So sánh kết quả với giới hạn tiếp xúc cho phép.
 • Đánh giá tình trạng an toàn của môi trường làm việc và đưa ra các biện pháp cải thiện nếu cần.
 • Kết luận và khuyến nghị.

8. Khuyến nghị về việc cải thiện hiệu quả của việc quan trắc môi trường lao động

Để cải thiện hiệu quả của việc quan trắc môi trường lao động, chúng tôi khuyến nghị các biện pháp sau:

 • Tăng cường giám sát và kiểm tra việc tuân thủ quy định về quan trắc môi trường lao động.
 • Đào tạo và nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động về việc quan trắc môi trường lao động và các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho người lao động.
 • Sử dụng các thiết bị và phương pháp quan trắc hiện đại để đảm bảo độ chính xác và đáng tin cậy của kết quả.
 • Thực hiện quan trắc định kỳ và liên tục để theo dõi tình trạng môi trường làm việc và đưa ra các biện pháp cải thiện kịp thời.
 • Tăng cường hợp tác giữa các bên liên quan trong việc thực hiện quan trắc môi trường lao động và đưa ra các giải pháp phù hợp để bảo vệ sức khỏe của người lao động.

Kết luận

Quy định về quan trắc môi trường lao động là một phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động. Việc thực hiện quan trắc môi trường lao động sẽ giúp đưa ra các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao, cần có sự hợp tác giữa các bên liên quan và sử dụng các thiết bị và phương pháp quan trắc hiện đại. Với kinh nghiệm trên 10 năm trong lĩnh vực quan trắc môi trường, FEC cam kết cung cấp dịch vụ nhanh chóng, chính xác, chi phí phù hợp trong tỉnh Bắc Giang, và các tỉnh lân cận thông qua hệ thống chi nhánh toàn Miền Bắc.

BBT FEC -BG
Ý kiến

Hãy là người đầu tiên
bình luận trong bài

Hotline tư vấn

 0356 541 516