Thi công và cung cấp vật tư lắp đặt hệ thống xử lý nước thải CÔNG TY TNHH DAE SUN VINA CONS

Hệ thống xử lý nước thải công suất 10m3/ngày đêm cho Bên A. Chất lượng nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT- Cột B.

Đại chỉ: Lô CN8-2, KCN Yên Phong (khu mở rộng), xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Hệ thống xử lý nước thải công suất 10m3/ngày đêm cho Bên A. Chất lượng nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT- Cột B.
Hotline tư vấn

 0356 541 516