Thi công và cung cấp vật tư lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công ty TNHH Hitarp Việt Nam

Hệ thống xử lý nước thải công suất 25m3/ngày đêm đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008 - BTNMT- Cột B (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt)

CÔNG TY TNHH HITARP VIỆT NAM

Địa chỉ : Lô F1, Cụm công nghiệp Phúc ứng, thôn Khuân Ráng, Xã Phúc Ứng, Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Hệ thống xử lý nước thải công suất 25m3/ngày đêm đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008 - BTNMT- Cột B (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt)Hotline tư vấn

 0356 541 516