Thi công và cung cấp vật tư lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công ty TNHH ARK Việt Nam

Hệ thống xử lý nước thải công suất 10 m3/ngày đêm (QCVN 40:2011 – BTNMT - Cột B)

Hệ thống xử lý nước thải công suất 10 m3/ngày đêm (QCVN 40:2011 – BTNMT - Cột B)

Lô FJ-11, FJ-12, FJ-13, KCN Song Khê – Nội Hoàng (phía Nam), Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt NamHotline tư vấn

 0356 541 516