Cải tạo hệ thống xử lý khí thải Công Ty TNHH Đèn Led Trang Trí Đông Phương Hà Nam

CÔNG TY TNHH ĐÈN LED TRANG TRÍ ĐÔNG PHƯƠNG HÀ NAM

DỰ ÁN: CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI CÔNG TY TNHH ĐÈN LED TRANG TRÍ ĐÔNG PHƯƠNG HÀ NAM.

ĐỊA ĐIỂM : KHU CÔNG NGHIỆP THANH LIÊM, THỊ TRẤN KIỆN KHÊ, HUYỆN THANH LIÊM, TỈNH HÀ NAM.

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH ĐÈN LED TRANG TRÍ ĐÔNG PHƯƠNG HÀ NAM.
Hotline tư vấn

 0356 541 516